7 kwietnia 2023

Strzelnica w powiecie 2023 – kolejna edycja

Informuję, że Minister Obrony Narodowej ogłosił kolejną edycję konkursu „Strzelnica w powiecie 2023” na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem przez jednostki samorządu terytorialnego strzelnic wirtualnych oraz pneumatycznych.

Termin składania ofert 26 maja 2023 r.

Celem konkursu jest miedzy innymi zwiększenie dostępu do szkoleń strzeleckich oraz aktywizacja i popularyzacja szkolenia strzeleckiego wśród społeczności lokalnych, w szczególności wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, w obszarze odpowiedzialności jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach konkursu można wystąpić o dofinansowanie związane z utworzeniem strzelnic wirtualnych i pneumatycznych w szkołach ponadpodstawowych, w których prowadzone są klasy o profilu mundurowym (Oddziały Przygotowania Wojskowego, CYBER.MIL z klasą, Branżowe Oddziały Wojskowe, Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe), priorytetowo w takich miejscach na terenie kraju, w których nie mają one dostępu do strzelnic klasycznych.

Szczegóły ogłoszeń dostępne są pod linkami:

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/konkurs-ofert-strzelnica-w-powiecie-2023-nr-42023cwcr

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/konkurs-ofert-strzelnica-w-powiecie-2023-nr-52023cwcr

Dodatkowe informacje można uzyskać w Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji, pod numerami telefonów: 261 877 739, 261 877 798, 261 877 721 oraz pod adresem e-mail: projektstrzelnice@ron.mil.pl