29 listopada 2023

Strzelnica w powiecie 2024

Informuję, że Minister Obrony Narodowej ogłosił kolejną edycję konkursu „Strzelnica w powiecie 2024” na dofinansowanie zadań związanych z budową strzelnic wirtualnych i pneumatycznych, umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego.

Termin składania ofert do 1 marca 2024 r.

Celem konkursu jest miedzy innymi zwiększenie dostępu do szkoleń strzeleckich oraz aktywizacja i popularyzacja szkolenia strzeleckiego wśród społeczności lokalnych, w szczególności wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, w obszarze odpowiedzialności jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach konkursu można wystąpić o dofinansowanie związane z utworzeniem strzelnic w szkołach ponadpodstawowych, w których prowadzone są klasy o profilu mundurowym (Oddziały Przygotowania Wojskowego, CYBER.MIL z klasą, Branżowe Oddziały Wojskowe, Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe).

Szczegóły ogłoszeń dostępne są pod linkami:

strzelnice wirtualne
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/konkurs-ofert-strzelnica-w-powiecie-2024-nr-12024cwcr

strzelnice pneumatyczne
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/konkurs-ofert-strzelnica-w-powiecie-2024-nr-22024cwcr

Dodatkowe informacje można uzyskać w Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji, pod numerami telefonów: 261 877 739, 261 824 206, 261 877 721, 261 845 325 oraz pod adresem e-mail: projektstrzelnice@ron.mil.pl