28 września 2021

Stypendia PRM za okres wrzesień – grudzień 2021 r.

Kraków, dnia 28 września 2021 r.

GK.3111.8.2021.JG

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
Szkół i Placówek Oświatowych
województwa małopolskiego

 

W związku z przyznanymi stypendiami Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022 Kuratorium Oświaty przystępuje do procedury uruchomienia wypłaty I raty stypendium za okres wrzesień – grudzień 2021 r.

Uprzejmie proszę o wypełnienie przez ucznia załączonego oświadczenia. Należy w nim podać numer konta bankowego ucznia lub jednego z rodziców ucznia/opiekuna prawnego.

W przypadku:

  • jeżeli uczeń jest pełnoletni i jest właścicielem rachunku bankowego wniosek podpisuje uczeń;
  • jeżeli uczeń jest niepełnoletni (nawet jeżeli jest właścicielem rachunku bankowego) wniosek podpisuje rodzic/opiekun prawny

Wypełnione oświadczenie należy przekazać wyłącznie w formie papierowej w nieprzekraczalnym terminie do 11 października 2021 z dopiskiem „STYPENDIUM PRM” pocztą lub osobiście na adres: Kuratorium Oświaty, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków.

 

UWAGA!

Oświadczenie ucznia bezwzględnie musi zawierać pieczątkę szkoły.

 

 

                                                                                                              Małopolski Wicekurator Oświaty

                                                                                                        Halina Cimer

 

Załączniki

Oświadczenie o nr konta
Data: 2021-09-28, rozmiar: 45 KB