17 października 2017

Stypendium Prezesa Rady Ministrów za okres wrzesień – grudzień 2017 r.

Kraków, dnia 17 października 2017 r.

GK.3111.17.1.2017.GB

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
Szkół i Placówek Oświatowych
województwa małopolskiego

 

W związku z przyznanym stypendium Prezesa Rady Ministrów za okres wrzesień – grudzień 2017 r., Kuratorium Oświaty zwraca się z prośbą o wypełnienie przez ucznia załączonego wniosku. We wniosku należy podać numer konta bankowego ucznia lub jednego z rodziców ucznia, bądź proszę wskazać inny sposób wypłacenia stypendium.

Wypełniony wniosek w wersji papierowej proszę przekazać na adres: Kuratorium Oświaty, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków w terminie do dnia 6 listopada 2017 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12 448 11 37, 12 448 11 36.

 

Z poważaniem
wz. Małopolskiego Kuratora Oświaty
Halina Cimer
Małopolski Wicekurator Oświaty

 

Do pobrania: Wniosek