21 września 2021

„Święty Mikołaj w oczach dzieci” – VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

Św. Mikołaj w oczach dzieci konkursPogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu i działalności św. Mikołaja – biskupa Myry, rozwijanie wrażliwości dzieci na potrzeby drugiego człowieka, wychowanie do czynnego zaangażowania w różne formy pomocy i odwołanie się do uniwersalnych wartości chrześcijańskich, takich jak: dobroczynność, szlachetność, wrażliwość, dzielenie się z innymi nie tylko dobrami materialnymi, ale również duchowymi to główne cele VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów klas I-III i IV-VIII szkół podstawowych pt. „Święty Mikołaj w oczach dzieci”. Do udziału w nim zaprasza Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo z Lublina.

Św. Mikołaj w oczach dzieci konkursUczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną, dowolną techniką, której tematem jest „Święty Mikołaj w oczach dzieci”. Zdjęcie (dobrej jakości) prezentujące pracę należy nadesłać w terminie do 15 listopada 2021 r.

Wszelkie informacje o Konkursie, w tym Regulamin i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie Konkursu