26 marca 2018

„Szkoła wolna od używek” – informacja o konkursie

Informujemy, że z inicjatywy Głównego Inspektora Sanitarnego zostanie przeprowadzona II edycja ogólnopolskiego konkursu „Szkoła wolna od używek”. Konkurs skierowany jest do szkół ponadpodstawowych realizujących program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, którego celem jest pogłębienie wiedzy na temat konsekwencji używania substancji psychoaktywnych m.in. alkoholu, papierosów czy narkotyków.

Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniu od środków psychoaktywnych wśród młodzieży.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu i opisaniu projektu edukacyjnego dotyczącego wyżej wymienionej tematyki oraz przesłaniu efektów swojej pracy do właściwej terenowo Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Organizator zapewnia nagrody konkursowe na poziomie konkursowym dla zwycięskich grup.

Szczegółowe informacje oraz regulamin Konkursu wraz z załącznikami znajdują się na stronie dedykowanej Konkursowi.