22 listopada 2018

Szkolenia dla nauczycieli języka polskiego, matematyki, języków obcych przed egzaminem ósmoklasisty

Dyrektorzy
małopolskich szkół podstawowych

 

Kuratorium Oświaty w Krakowie wspólnie z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie organizują szkolenia dla nauczycieli związane z egzaminem ósmoklasisty przeprowadzanym w kwietniu 2019 roku.

Bardzo proszę o wytypowanie ze szkoły tylko trzech nauczycieli, po jednym nauczycielu:

  • języka polskiego,
  • matematyki,
  • języka obcego, z którego będzie zdawany egzamin ósmoklasisty w danej szkole podstawowej.

Szkolenia odbędą się w dniach 3-5 grudnia 2018 r. wg następującego harmonogramu:

Miejsce Godzina

Powiaty

3.12.2018 poniedziałek 4.12.2018 wtorek 5.12.2018 środa
Krakowski Park Technologiczny,
ul. Podole 60, Kraków,
sala konferencyjna Enterprise
9.30 chrzanowski, oświęcimski, suski, wadowicki język polski matematyka język obcy
12.00 olkuski, nowotarski, tatrzański język polski matematyka  język obcy
Zespół Szkół Licealnych
i Technicznych
w Wojniczu,
ul. Jagiellońska 17,
hala sportowa
ul. Rolnicza 6
9.30 Miasto Tarnów, bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski, wielicki język obcy język polski matematyka
12.00 Miasto Nowy Sącz, gorlicki, limanowski, nowosądecki, myślenicki język obcy język polski matematyka
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej,
os. Zgody 18, Kraków,
sala konferencyjna
9.30 Miasto Kraków matematyka język obcy język polski
12.00 krakowski, proszowicki, miechowski matematyka  język obcy język polski

Zapisu na szkolenia dokonuje dyrektor szkoły poprzez Panel Dyrektora – zakładka Informacje / Szkolenia dla nauczycieli języka polskiego, matematyki, języków obcych przed egzaminem ósmoklasisty.

 

Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie
Lech Gawryłow