29 września 2021

Szkolenia on line na temat zagadnień związanych z narażeniem na radon

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa małopolskiego,

na prośbę Głównego Inspektora Sanitarnego przekazujemy informację o realizowanych, przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra. med. J. Nofera z siedzibą w Łodzi, na zlecenie Głównego Inspektora Sanitarnego, szkoleniach on line na temat zagadnień związanych z narażeniem na radon w budynkach, lokalach i pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi i zachęcamy do delegowania swojego Przedstawiciela do udziału w powyższym szkoleniu.

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra. med. J. Nofera w Łodzi przeprowadzi 19 szkoleń on line, dla co najmniej 1000 osób, na temat zagadnień związanych z narażeniem na radon w budynkach, lokalach i pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.
Mając na uwadze charakter zagadnienia szczególnie istotnym byłby udział nauczycieli fizyki, chemii w powyższych szkoleniach, tak aby mogli przybliżyć uczniom tą tematykę.

Szkolenie będzie obejmowało: wykłady 1,5 godziny oraz panel dyskusyjny – co najmniej 1 godzina (60 minut), z możliwością przedłużenia szkolenia o 1 godzinę (60 minut), w razie pytań uczestników lub potrzeby wyjaśnienia
dodatkowych zagadnień.

Podczas szkolenia zostaną przedstawione:

  • obowiązujące regulacje prawne dotyczące aspektów związanych z radonem;
  • krótkie informacje dotyczące radonu – m.in. w jaki sposób radon może przedostawać się do budynku;
  • informacje dotyczące celu i znaczenia przeprowadzania pomiarów radonu budynkach, lokalach i pomieszczeniach, przeznaczonych na pobyt ludzi;
  • rozbudowane, przystępne informacje dotyczące zagrożeń zdrowotnych w związku z występowaniem radonu, w podwyższonych wartościach, na organizm człowieka, w tym zagrożenia zdrowotne dla osób palących oraz niepalących;
  • informacje dotyczące minimalizacji zagrożeń w związku z podwyższonymi wartościami średniorocznego stężenia radonu w budynku (przekroczeniami poziomu odniesienia tj. 300 Bq/m3) wraz ze wskazaniem prostych i niskokosztowych metod zmniejszenia stężenia radonu w pomieszczeniach.

Zważywszy na fakt, iż powyższe szkolenia on line, są finansowane z budżetu Skarbu
Państwa, ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Głównego Inspektora
Sanitarnego, udział w szkoleniu m.in. Przedstawicieli placówek oświatowych jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń on line, tj. harmonogram szkoleń, procedura zgłoszenia na szkolenie, są dostępne na stronie internetowej Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra. med. J. Nofera w Łodzi pod adresem: http://www.imp.lodz.pl/home_pl/news0/&a=32821 oraz
https://szkola.imp.lodz.pl/index.php/szkolenia-radon/, jak również na stronie internetowej
Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem: https://www.gov.pl/web/gis/krajowy-plan-dzialania-w-przypadku-narazenia-na-radon
Zapisy na szkolenia będą możliwe od dnia 4 października 2021 r.

Więcej informacji o szkoleniach można uzyskać kontaktując się z Instytutem Medycyny Pracy
im. prof. dra. med. J. Nofera: tel.: (42) 6314 680 e-mail: szkolenia@imp.lodz.pl.

Załączniki

Komunikat_ws_szkoleń_on_line
Data: 2021-09-29, rozmiar: 20 KB