24 października 2017

Szkolenie dla nauczycieli z zakresu świadomego odbioru mediów i manipulacji medialnej

Fundacja Nowych Ujęć zaprasza na bezpłatne szkolenie dla czynnych zawodowo nauczycieli z terenu województwa małopolskiego.

Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności pozyskiwania, selekcjonowania  i wartościowania informacji medialnej ze szczególnym uwzględnieniem Internetu i telewizji.

Szczegóły i formularz zgłoszeniowy na: http://warsztaty.fnu.org.pl