2 stycznia 2018

Szkolenie e-learningowe dla nauczycieli organizowane w ramach projektu “Czas na czyste powietrze”

Zapraszamy nauczycieli do odbycia kursu e-learningowego, którego tematem jest szkodliwość zanieczyszczeń powietrza.

Wypełnienie testu wieńczącego zakończenie szkolenia potwierdzone jest certyfikatem imiennym.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: https://czasnaczystepowietrze.pl/dla-nauczycieli/