6 listopada 2018

Szkolenie „Lekcje z ZUS”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie organizują bezpłatne szkolenie w ramach projektu „Lekcje z ZUS”. Podczas szkolenia zaprezentowane i omówione zostaną cztery lekcje wraz ze scenariuszami.

Spotkanie odbędzie się 15 listopada 2018 r. w Centrali ZUS w Warszawie i skierowane jest do dyrektorów ODN, doradców zawodowych, nauczycieli przedsiębiorczości i wiedzy o społeczeństwie.

Szczegółowe informacje oraz formularz rekrutacyjny i program szkolenia znajdują się na stronie internetowej ORE.