13 marca 2023

Szkolenie online Aktywności ludyczne z wykorzystaniem technologii cyfrowej na lekcjach języka francuskiego

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na szkolenie online nt. Aktywności ludyczne z wykorzystaniem technologii cyfrowej na lekcjach języka francuskiego czynnych zawodowo i pracujących w systemie edukacji (w publicznych placówkach) doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów i nauczycieli języka francuskiego, nauczających młodzież w wieku od 13 do 18 lat.

Szkolenie (w całości w języku francuskim) poprowadzi Emmanuel Zimmert, specjalista ds. współpracy dotyczącej języka francuskiego w Danii, ekspert CAVILAM ds. narzędzi cyfrowych i materiałów edukacyjnych przeznaczonych do nauczania języka francuskiego.

Szkolenie jest bezpłatne.

Rejestracja i więcej informacji na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji