12 czerwca 2017

„Szkoły Promujące Zdrowie” – aktualizacja danych szkół należących do sieci Szkół Promujących Zdrowie

Kraków,  12 czerwca 2017 r.

DT.557.1.5.2017.KO

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych  

W związku ze zmianą ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59) zwracam się z prośbą o przesłanie obowiązujących od 1 września 2017 r. aktualnych danych dotyczących nazw i adresów szkół, które należą do sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Dane powyższe proszę przesłać w wersji papierowej na adres Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Tarnowie Al. Solidarności 5-9 33 – 100 Tarnów, w terminie do 31 sierpnia 2017 r. Są one niezbędne do aktualizacji sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Przypominam również, że zgodnie z informacją umieszczoną na stronie www.kuratorium.krakow.pl w zakładce Szkoły i organy prowadzące / Edukacja / Edukacja prozdrowotna szkoły należące do sieci Szkół Promujących Zdrowie są zobowiązane do opracowywania w systemie rocznym sprawozdań z podjętych działań i przesyłania ich do wojewódzkiego koordynatora. Placówki, które nie dopełniły tego obowiązku w ciągu ostatnich 3 lat zostaną wykreślone z bazy danych.

Jednocześnie serdecznie zachęcam szkoły i placówki oświatowe do podejmowania działań promujących zdrowy styl życia, tworzenia przyjaznych warunków umożliwiających ochronę zdrowia oraz angażowania całej społeczności szkolnej do podejmowania działań na rzecz zdrowia. Szkołom realizującym Program życzę dalszego entuzjazmu i wytrwałości w realizacji działań prozdrowotnych, jednocześnie zachęcam nowe placówki do podjęcia współpracy w ramach Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Wojewódzki Koordynator Szkół Promujących Zdrowie
Artur Puciłowski