29 sierpnia 2019

„Sztandar Szkoły – wprowadzić!” Obchody uroczystości państwowych – list Małopolskiego Kuratora Oświaty