12 września 2019

TalentowiSKO 2019/2020

Program edukacyjny TalentowiSKO jest rozszerzeniem dotychczasowych działań Banków Spółdzielczych realizowanych w&nbps;ramach Szkolnych Kas Oszczędności. Jego celem jest rozwijanie talentów wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie dobrych nawyków w zakresie oszczędzania i przedsiębiorczości. Program uczy również pozytywnego myślenia o pieniądzu. Promuje dobre nawyki w oszczędzaniu i zaradność życiową.

Program jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich.

Więcej szczegółów na stronie internetowej dedykowanej Programowi https://www.talentowisko.pl/

Program został objęty Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty.