27 lutego 2019

Turnusy dokształcania teoretycznego

Szanowni Państwo Dyrektorzy

szkół branżowych I stopnia i szkół z oddziałami zasadniczych szkół zawodowych

Dziękujemy za  przekazane do Kuratorium Oświaty w Krakowie informacje dotyczące terminów realizacji przez uczniów będących młodocianymi pracownikami turnusów dokształcania teoretycznego w okresie od  2 stycznia  do 31 sierpnia 2019 r. Jednocześnie prosimy o przekazywanie informacji dotyczących wszelkich zmian terminów turnusów na adres sebastian.bielak@kuratorium.krakow.pl W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny z Panem Sebastianem Bielakiem, wizytatorem Kuratorium Oświaty w Krakowie – tel. 12 448-11-41.