19 sierpnia 2022

„Twoje dane – Twoja sprawa” – XIII edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego

Podniesienie kompetencji pedagogów i nauczycieli oraz edukowanie dzieci i młodzieży, jak mają chronić dane osobowe zarówno w realnym, jak i w cyfrowym świecie, to główne cele ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa” prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Program jest realizowany nieprzerwanie od 2009 r., co roku obejmowany patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki oraz Rzecznika Praw Dziecka.

W roku szkolnym 2022/2023 zapraszamy do udziału w 13. edycji Programu.

Systemowa edukacja w całej Polsce

Program „Twoje dane – Twoja sprawa” – skierowany do szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz ośrodków doskonalenia nauczycieli – jest systemowym projektem edukacyjnym Urzędu Ochrony Danych Osobowych realizowanym na skalę ogólnopolską.

Rocznie przystępuje do niego ponad 400 placówek, które podejmują różne działania edukacyjne na rzecz upowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności zarówno w szkołach w całej Polsce, jak i w lokalnych społecznościach. Statystycznie, rocznie Program realizuje ok. 4 000 nauczycieli oraz 50 000 uczniów.

Program „Twoje dane – Twoja sprawa” od lat stanowi inspirację dla nauczycieli, uczniów i rodziców, którzy biorąc w nim udział, pokazują, w jaki sposób od najmłodszych lat można uczyć dzieci zasad ochrony danych osobowych, przekazując trudne treści podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz  innych wydarzeń tematycznych, przy wykorzystaniu gier i zabaw.

Dwa etapy realizacji programu

Program jest realizowany w dwóch etapach:

  • najpierw wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych i prawa do prywatności poszerzają nauczyciele, którzy m.in. biorą udział w dwudniowej konferencji szkoleniowo-informacyjnej, podczas której UODO przekazuje im pakiet materiałów edukacyjnych, w skład którego wchodzą: broszury informacyjne dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, scenariusze lekcji, prezentacje multimedialne i inne pomoce dydaktyczne ułatwiające realizację Programu. Materiały te i informacje są obowiązkowo przekazywane również radom pedagogicznym,
  • w kolejnym etapie nauczyciele wiedzę zdobytą podczas szkolenia upowszechniają wśród uczniów, zarówno podczas lekcji z różnych przedmiotów, jak i podejmując się realizacji innych niestandardowych działań.

Szczegółowe informacje o programie, w tym regulamin i formularz zgłoszenia znajdują się na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/p/tdts

Dodatkowe informacje na temat Programu: tel.: 22 531 04 55, e-mail: tdts@uodo.gov.pl

Poniżej do pobrania ulotka informacyjna.

Załączniki