27 lutego 2019

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – poradnik dla dyrektorów

Na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji dostępna jest publikacja pt: Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji w świetle nowych przepisów prawa oświatowego. Zaprezentowano w niej nowe rozwiązania prawne oraz praktyczne przykłady z zakresu organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania kształcenia specjalnego i indywidualnego obowiązkowego rocznego wychowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania.