8 marca 2023

„Uczenie się przez całe życie – od umiejętności do kwalifikacji. Trendy, badania, rozwiązania” – konferencja on-line

plakat konferencji uczenie się przez całe życieInstytut Badań Edukacyjnych zaprasza na konferencję on-line „Uczenie się przez całe życie – od umiejętności do kwalifikacji. Trendy, badania, rozwiązania”, która odbędzie się 15 marca 2023 roku w godzinach 10:00 – 14:30.

Organizator zaprasza do udziału w konferencji wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką, a w szczególności :

  • środowiska edukacji i oświaty, instytucji kierujących placówkami szkoleniowymi, kulturalnymi i oświatowymi, przedstawicieli szkół wyższych oraz firm szkoleniowych i trenerów,
  • pracodawców, przedstawicieli działów HR, organizacji uczących się i instytucji otoczenia biznesu oraz sektorowych rad ds. kompetencji,
  • przedstawicieli instytucji i organizacji związanych z rynkiem pracy, publicznych służb zatrudnienia oraz podmiotów kształtujących i realizujących polityki publiczne w zakresie edukacji.

Chcąc poszerzyć i pogłębić omawiane zagadnienia konferencję zwieńczy pogłębiona dyskusja podczas panelu dyskusyjnego, do którego zaproszono ekspertów z różnych dziedzin, w tym pracodawców i praktyków biznesu, przedstawicieli środowisk akademickich i administracji publicznej. Będzie również przestrzeń i czas na dyskusję i pytania.

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego Organizator prosi o wcześniejsze zapisywanie się w celu zapewnienia sobie uczestnictwa – poprzez link rejestracyjny: https://oeslive.pl/konferencja-ibe/rejestracja/

 

Załączniki

Zaproszenie na konferecję
Data: 2023-03-08, rozmiar: 666 KB
Konferencja_program - badania ZSK4 15.03.2023
Data: 2023-03-08, rozmiar: 732 KB
Konferencja
Data: 2023-03-08, rozmiar: 321 KB