4 czerwca 2018

Uroczysta gala podsumowująca 11. edycję Małopolskiego Projektu – „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”

W poniedziałek 28 maja 2018 roku w Operze Krakowskiej odbyło się uroczyste podsumowanie 11. edycji Małopolskiego Projektu – „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”, przygotowującego uczniów klas VI-VII szkół podstawowych i klas II- III gimnazjów oraz szkół ponadpodstawowych do niesienia pomocy potrzebującym.

W uroczystościach udział wzięli m.in.: Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz, Pani Halina Cimer, Małopolski Wicekurator Oświaty, Pani Barbara Dziwisz, Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Małopolskiego, Pani Agata Szuta, Dyrektor Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz przedstawiciele Komisji Rejonowych oceniających projekty.

Główne cele projektu to: uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby innych, tworzenie podstaw wolontariatu w małopolskich szkołach oraz przygotowanie młodzieży do społecznego działania na rzecz potrzebujących, a także ukazanie sposobu realizacji w życiu codziennym przesłania Ojca Świętego Jana Pawła II.

Organizatorzy projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie przy współudziale Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie i Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Instytucjami wspomagającymi projekt są: Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Caritas Diecezji Tarnowskiej, Stowarzyszenie „U Siemachy” w Krakowie, Stowarzyszenie „Wiosna” w Krakowie, Towarzystwo Przyjaciół Chorych – Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie, Wolontariat Św. Eliasza w Krakowie. Patronat honorowy objął Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz.

W trakcie uroczystości swoje projekty przedstawili uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tokarni, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zakopanem, Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Białce oraz Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy. Na zakończenie wystąpił ksiądz Jakub Bartczak, znany młodzieży również jako raper, autor tekstów, koordynator i jeden z ambasadorów Światowych Dni Młodzieży.

Wyróżnione szkoły otrzymały nagrody rzeczowe, a uczniowie z pięciu najlepszych szkół wyjadą na pielgrzymkę do Watykanu. Zwycięzcom i ich opiekunom naukowym – gratulujemy.