14 czerwca 2017

Uroczysta gala podsumowująca Konkurs Czytelniczo-Plastyczny “GÓRALSKIE CYTANIE” Gwarowych Tekstów Literatury Regionalnej w Nowym Targu

“Góralska gwara nigdy nie zaginie, dopóki dbać będą o nią Podhalanie, Orawianie, Spiszacy i Zagórzanie” – takie przekonanie z pewnością towarzyszyło każdemu, kto we wtorek 13 czerwca 2017 roku wziął udział w gali finałowej Konkursu Czytelniczo-Plastycznego „GÓRALSKIE CYTANIE” Gwarowych Tekstów Literatury Regionalnej. Aula Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu zgromadziła młodych górali – dzieci i młodzież reprezentującą cztery regiony Podtatrza: Podhale, Orawę, Spisz i Ziemię Zagórzańską oraz wszystkich tych, którzy poprzez działalność edukacyjną i wychowawczą troszczą się o przekazywanie dziedzictwa kulturowego regionu przyszłym pokoleniom.

W uroczystej gali, połączonej z wręczeniem dyplomów i nagród laureatom, uczestniczyli m.in.: dr hab. Stanisław Gulak, prof. nadzw., Rektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, Pan Jan Hamerski, Senator RP, Pani Barbara Dziwisz, Radna Województwa Małopolskiego, Pani Halina Cimer, Małopolski Wicekurator Oświaty, Pan Józef Kowalczyk, Burmistrz Miasta Mszana Dolna, Pani Agnieszka Modrzejewska-Potaczek, Przewodnicząca Rady Miasta Mszana Dolna, Pan Bolesław Żaba, Wójt Gminy Mszana Dolna, Pan Rafał Rusnak, Zastępca Wójta Gminy Niedźwiedź, Pan Jakub Jamróz, Wójt Gminy Łapsze Niżne, Pan Andrzej Skupień, Prezes ZG Związku Podhalan w Polsce.

Rola gospodarza uroczystości przypadła Zagórzanom, którzy doczekawszy się „Zagórzańskiej czytanki” wyboru tekstów autorstwa prof. Anny Mlekodaj i Łukasza Zapały, po raz pierwszy przystąpili do udziału w Konkursie.

W okolicznościowych przemówieniach podkreślono znaczenie podtrzymywania gwary i tradycji w procesie kształcenia dzieci i młodzieży ku wartościom konstytuującym kulturowe dziedzictwo regionalne i narodowe, ale także rolę Konkursu dla wsparcia edukacji polonistycznej w zakresie rozwijania nawyków czytelniczych, pracy z tekstem oraz czytania ze zrozumieniem.

O wzrastającej popularności Konkursu świadczy fakt, iż w etapie rejonowym w części czytelniczej i plastycznej uczestniczyło blisko 500 uczniów ze 100 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatów: nowotarskiego, tatrzańskiego i limanowskiego. Wzajemnej integracji, jak również poznawaniu odmienności gwary, śpiewu, tańca, stroju, sprzyjały występy laureatów oraz zespołów regionalnych z Raby Niżnej, Łostówki i Niedźwiedzia.