17 października 2018

Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

W piątek 12 października 2018 roku w Auli Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019. W wydarzeniu uczestniczyła m.in. Pani Halina Cimer, Małopolski Wicekurator Oświaty.

Program uroczystości obejmował m.in.: immatrykulację studentów, wręczenie odznaczeń resortowych i wyróżnień. W dalszej części miał miejsce wykład prof. Zbigniewa Marciniaka „Współczesny dyskurs na temat edukacji matematycznej”. Inaugurację poprzedziła Msza Św. w Kościele NMP z Lourdes w Krakowie.

fot. G. Wajda