9 października 2017

Uroczysta Sesja Rady Powiatu w Wadowicach z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W czwartek 5 października 2017 roku w Zespole Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach odbyła się uroczysta druga część XXVIII Sesji Rady Powiatu poświęcona sprawom oświaty. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 14 dyrektorów i 29 nauczycieli szkół i placówek oświatowych otrzymało nagrody od Pana Bartosza Kalińskiego, Starosty Wadowickiego. W tym dniu wręczono również 8 aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

W uroczystościach udział wzięli m.in.: Pani Halina Cimer, Małopolski Wicekurator Oświaty oraz Pan Kazimierz Tischner, brat zmarłego ks. prof. Józefa Tischnera – Patrona Szkoły. Nie zabrakło wyjątkowej oprawy artystycznej, którą przygotowali uczniowie. Spotkanie było także okazją do nagrodzenia najlepszych szkół za wyniki sportowe w minionym roku szkolnym.

fot. Starostwo Powiatowe w Wadowicach