8 listopada 2017

Uroczyste otwarcie i poświęcenie nowo wybudowanych sal w Zespole Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej

W Zespole Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej zakończono inwestycję przebudowy przedszkola i części szkoły. W poniedziałek 6 listopada 2017 roku odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie nowo wybudowanych sal. W sumie w części przedszkolnej funkcjonuje 7 oddziałów (po oddaniu 5 sal), w tym jeden integracyjny, a szkoła powiększyła się o 3 sale. W uroczystości udział wzięła Pani Halina Cimer, Małopolski Wicekurator Oświaty.

Inwestycja związana z przebudową była możliwa dzięki pozyskanej przez Urząd Miasta dotacji, która została przeznaczona częściowo na adaptację nowych pomieszczeń m.in. przedszkola. Dotacja objęła zadanie „Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Przedszkole, którym od września kieruje Pani Maria Mlak – nowy Dyrektor, stwarza doskonałe warunki do edukacji, wychowania najmłodszych. Przygotowane zostało wg wysokich standardów, a dziećmi opiekuje się wykwalifikowana kadra. Najlepszą ocenę tego nowego dzieła wystawili najmłodsi poprzez wielką radość podczas występów artystycznych. Zaangażowani w uroczystość byli również uczniowie szkoły podstawowej – występ zespołu „Skaczące fasolki” i chóru szkolnego.

fot. T. Baluś, Zespół Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej