5 września 2018

Uroczyste otwarcie nowego budynku Szkoły Podstawowej w Rąbkowej

W sobotę 1 września 2018 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku Szkoły Podstawowej w Rąbkowej w gminie Łososina Dolna połączone z Inauguracją Nowego Roku Szkolnego 2018/2019. W uroczystości uczestniczyli m.in.: Posłowie na Sejm RP: Arkadiusz Mularczyk i Wiesław Janczyk, Małopolski Wicekurator Oświaty – Halina Cimer, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu – Dariusz Leśniak, Starosta Nowosądecki – Marek Pławiak, Dyrektor oddziału Małopolskiego PEFRON-u – Marta Mordarska reprezentująca Wojewodę Małopolskiego Piotra Ćwika, wykonawcy inwestycji, sołtysi i Radni Rady Gminy Łososina Dolna oraz dyrektorzy szkół oraz społeczność lokalna.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele w Rąbkowej pod przewodnictwem ks. Infułata Adama Kokoszki. Następnie uczniowie z nauczycielami, zebrani goście oraz społeczność lokalna w uroczystym pochodzie udali się na dziedziniec nowej Szkoły, gdzie odbyło się posadzenie drzewa, przecięcie wstęgi oraz poświęcenie nowego obiektu szkolnego.

W nowoczesnej sali gimnastycznej gości przywitali uczniowie i absolwenci Szkoły śpiewem i tańcem ludowym. Oficjalnie wszystkich gości przywitali Dyrektor Szkoły – Maria Orzeł i Wójt Gminy – Stanisław Golonka.

W trakcie swojego przemówienia Pani Halina Cimer, Małopolski Wicekurator Oświaty podkreśliła zaangażowanie Wójta Gminy Łososina Dolna w rozwój i modernizację szkół na terenie gminy, porównując go do Kazimierza Wielkiego – wielkiego budowniczego. Ostatnim punktem programu był występ artystyczny uczniów i absolwentów Szkoły, którzy zaprezentowali na scenie swoje talenty.

Dzień ten pozostanie w pamięci całej społeczności szkolnej i lokalnej jako wielkie wydarzenie, które potwierdziło, że marzenia o nowej, nowoczesnej szkoły stały się rzeczywistością.

fot. M. Pławecki i SP w Rąbkowej