16 października 2017

Uroczyste otwarcie oddziału specjalnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Pcimiu

W czwartek 12 października 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Pcimiu miało miejsce oficjalne otwarcie oddziału specjalnego, który zaczął działać od roku szkolnego 2017/2018. W uroczystościach udział wzięła Pani Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty.

Podczas spotkania Pani Monika Ryniak, Dyrektor Szkoły przywitała gości, a Pani Justyna Hajdas, Wicedyrektor opowiedziała o początkach klasy integracyjnej i przedstawiła bohaterów tej opowieści: Kingę, Konrada i Joannę. W okolicznościowym wystąpieniu Pani Kurator podziękowała za piękną inicjatywę wspierania dzieci niepełnosprawnych. Zebrani gości mieli możliwość obejrzenia wyjątkowych dekoracji znajdujących się na korytarzach i w salach lekcyjnych oraz prezentacji multimedialnej o historii powstania oddziału specjalnego, który został uroczyście otwarty. Uczniowie z tej okazji przygotowali poczęstunek – własnoręcznie pieczone ciasteczka.