19 maja 2018

Uroczyste podsumowanie etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego już po raz ósmy jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci – w tym roku pod hasłem – „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” skierowanego do uczniów szkół podstawowych pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Natomiast na terenie Małopolski honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Wojewoda Małopolski oraz Małopolski Kurator Oświaty. Wsparcia organizacyjnego udziela także Państwowa Inspekcja Pracy.

We wtorek 15 maja 2018 roku w krakowskim Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” w Sali Fontany odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”.

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Konkurs odbywa się w dwóch etapach: wojewódzkim i ogólnopolskim, a jego uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych z terenów wiejskich w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 0-III i klasy IV-VII.

Oficjalne rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego będzie miało miejsce 15 czerwca br. w Warszawie. Zwycięzcom i ich opiekunom – gratulujemy.

fot. KRUS