20 czerwca 2017

Uroczyste podsumowanie etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego już po raz siódmy była organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa” skierowanego do uczniów szkół podstawowych zainteresowanych tematem bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Natomiast na terenie Małopolski honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Wojewoda Małopolski oraz Małopolski Kurator Oświaty. Wsparcia organizacyjnego udzieliła także Państwowa Inspekcja Pracy.

Cel Konkursu to promowanie wśród dzieci pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, a także popularyzacja „Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką ilustrującej hasło „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa” i obejmowało dwie kategorie wiekowe: klasy 1-3 i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz klasy 4-6. Pracownicy KRUS przeprowadzili w szkołach spotkania z dziećmi biorącymi udział w przedsięwzięciu, które miały na celu przygotowanie merytoryczne młodych artystów. Takich spotkań odbyło się 131 dla 13 006 uczniów małopolskich szkół podstawowych.

Do Konkursu w 2017 roku z całej Małopolski zgłoszono rekordową w porównaniu do lat ubiegłych liczbę 2550 prac plastycznych z 219 szkół podstawowych. Uroczyste podsumowanie etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa” połączone z rozdaniem nagród laureatom odbyło się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie 31 maja 2017 roku. Zwycięzcom i ich opiekunom naukowym – gratulujemy.