27 listopada 2019

Uroczyste spotkanie – 6 grudnia 2019 r.

Kraków, 25 listopada 2019 r.

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam nauczycieli oraz pracowników szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, którzy w uznaniu za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej zostali w bieżącym roku odznaczeni przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeniami państwowymi – Medalami za Długoletnią Służbę.

Uroczyste spotkanie odbędzie się w dniu 6 grudnia br. o godz. 11:00 w Auli Wielkiej im. Ks. Grzegorza Piramowicza SJ w Akademii Ignatianum  w Krakowie, ul. Kopernika 26.

Podczas spotkania zostaną także wręczone Medale Komisji Edukacji Narodowej nauczycielom, którzy nie uczestniczyli w uroczystości w dniu 14 października br.

Wszystkich, którzy otrzymali zaproszenie na ww. spotkanie, ze względów organizacyjnych proszę o wcześniejsze przybycie w celu odbioru legitymacji przyznanych odznaczeń.

 

Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak