11 kwietnia 2017

Uroczyste zakończenia Małopolskich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów gimnazjów

Wiosna to czas uroczystych zakończeń Małopolskich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Harmonogram uroczystości przebiegał w następujący sposób:

  • 28 marca br. w Staromiejskim Centrum Kultury w Krakowie dla laureatów Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego.
  • 30 marca br. na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie dla laureatów i finalistów Małopolskiego Konkursu z Fizyki. Współorganizatorem przedsięwzięcia był Oddział Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego. W trakcie spotkania dr hab. Paweł Góra wygłosił wykład pt. “Marian Smoluchowski i internet rzeczy”.
  • 3 kwietnia w Sali Teatralnej Kuratorium Oświaty w Krakowie dla laureatów Małopolskiego Konkursu Biologicznego.
  • 3 kwietnia w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli ODN w Nowym Sączu dla laureatów Małopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego.
  • 4 kwietnia br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie-Mościcach dla laureatów Małopolskiego Konkursu Języka Francuskiego.
  • 6 kwietnia br. w Auli Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie dla laureatów Małopolskiego Konkursu Geograficznego. W trakcie spotkania dr Renata Rettinger w prezentacji multimedialnej zaprezentowała nowy nurt w turystyce – „Slow tourism”.
  • 7 kwietnia br. w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie dla laureatów Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego. Uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia zakamarków tej najstarszej polskiej biblioteki oraz wysłuchania wykładu prof. Zdzisława Pietrzyka Dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej.
  • 7 kwietnia w Auli V Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie dla laureatów Małopolskiego Konkursu Matematycznego i Małopolskiego Konkursu Chemicznego. Uroczystość uświetnił występ chóru V LO pod dyrekcją Pani Ewy Kieres przy akompaniamencie fortepianowym Pana Piotra Filka, prelekcja pt. „Krystalografia” oraz „Chemiczne fajerwerki” przygotowane przez uczniów, nad którymi opiekę sprawował dr Wojciech Przybylski.
  • 10 kwietnia w VI Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie dla laureatów Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej. który był realizowany przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej w oparciu o porozumienie zawarte z Małopolskim Kuratorem Oświaty.
  • 11 kwietnia br. w Dziale Edukacji na Wawelu dla laureatów Małopolskiego Konkursu Historycznego.

Laureaci Małopolskich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów gimnazjum województwa małopolskiego otrzymali dyplomy i nagrody. W uroczystościach brały udział: Pani Halina Cimer Małopolski Wicekurator Oświaty i Pani Wanda Brześcińska Dyrektor Wydziału Strategii Edukacyjnej i Pragmatyki Zawodowej Kuratorium Oświaty w Krakowie. W działania włączyli się również przedstawiciele instytucji współorganizujących powyższe przedsięwzięcia.

Zwycięzcom i ich opiekunom naukowym – gratulujemy.