12 maja 2017

Uroczyste zakończenia Małopolskich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych

W kwietniu i w maju br. miały miejsce uroczyste zakończenia Małopolskich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Harmonogram uroczystości przebiegał w następujący sposób:

  • 24 kwietnia br. w Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu dla laureatów i finalistów Małopolskiego Konkursu Humanistycznego z udziałem Pani Halina Cimer, Małopolskiego Wicekuratora Oświaty. Uroczysty klimat spotkania dopełnił musicalowy występ uczniów klasy VI SP nr 21.
  • 27 kwietnia br. w Młodzieżowym Domu Kultury Dom Harcerza w Krakowie dla laureatów Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego. Uroczystość uświetnił ilustrowany opowieścią o muzyce gospel występ działającego w placówce Młodzieżowego Chóru Gospel pod kierunkiem Aleksandry Slawik.
  • 9 maja br. w budynku Katedry Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie dla laureatów i finalistów Małopolskiego Konkursu Matematycznego oraz dla laureatów Tematycznego Konkursu Informatycznego „Małopolskie Baltie 2017” Współorganizatorem przedsięwzięcia był Oddział Małopolskiego Towarzystwa Informatycznego, który reprezentował dr inż. Marek Valenta. W trakcie spotkania dr Bohumir Soukup, autor Baltie, zaprezentował zaawansowane programowanie w Baltie, a dr Paweł Ozorka wygłosił wykład pt. “Matematyczne gry”.

Laureaci Małopolskich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego otrzymali zaświadczenia i nagrody. Przedstawiciele instytucji współorganizujących powyższe przedsięwzięcia aktywnie włączyli się w ich przygotowanie.

Laureatom, finalistom i ich opiekunom naukowym – gratulujemy.