25 kwietnia 2018

Uroczyste zakończenie Małopolskiego Konkursu Tematycznego „Na Polu Chwały… Damy i Kawalerowie Virtuti Militari i Krzyża Walecznych w walce o niepodległość i granice II Rzeczypospolitej”

We wtorek 24 kwietnia 2018 roku w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Krakowie odbyło się uroczyste zakończenie Małopolskiego Konkursu Tematycznego „Na Polu Chwały… Damy i Kawalerowie Virtuti Militari i Krzyża Walecznych w walce o niepodległość i granice II Rzeczypospolitej” dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa małopolskiego w roku szkolnym 2017/2018.

W uroczystości brali udział m.in.: Pani Halina Cimer Małopolski Wicekurator Oświaty, Pani Ewa Włodarczyk, Dyrektor Wydziału Strategii Edukacyjnej i Pragmatyki Zawodowej Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz dr Wojciech Frazik i Pan Dariusz Gorajczyk z Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Laureaci Małopolskiego Konkursu Tematycznego otrzymali dyplomy i nagrody.

Spotkanie uświetnił wyjątkowy wykład pt. „Kawalerowie Krzyża Niepodległości i ich wkład w odrodzenie Rzeczypospolitej”, który wygłosił prof. dr hab. Tomasz Gąsowski z Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego.

Organizatorzy Konkursu: Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Krakowie we współpracy z Małopolskim Kuratorem Oświaty, Marszałkiem Województwa Małopolskiego oraz Fundacją Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego.

Laureatom – 23 uczniom i ich opiekunom naukowym – gratulujemy.