12 czerwca 2017

Uroczyste zakończenie projektu edukacyjnego „Historia Solidarności w Małopolsce”

W środę 7 czerwca 2017 roku w Wadowickim Centrum Kultury odbyła się wojewódzka konferencja podsumowująca projekt edukacyjny „Historia Solidarności w Małopolsce”. Główny cel tego przedsięwzięcia to kultywowanie i upowszechnianie ideałów wartości ruchu „Solidarność” oraz popularyzowanie wiedzy na jego temat.

Organizatorem tego przedsięwzięcia była Delegatura w Wadowicach KO w Krakowie we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, Regionem Małopolskim NSZZ „Solidarność”, Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu, Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach oraz Wadowickim Centrum Kultury.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Pani Halina Cimer, Małopolski Wicekurator Oświaty, Pan Bartosz Kaliński, Starosta Wadowicki, Pan Wojciech Grzeszek, Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, Pani Jolanta Adamczyk, Wicedyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ds. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu, dr Wojciech Frazik, Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Obecni byli również dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz młodzież gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach zwrócili uwagę na działania realizowane w czasie projektu, które miały na celu wzmacnianie więzi międzypokoleniowej Polaków walczących o wolność kraju a współczesną młodzieżą. Podkreślili rangę tych działań dla przekazywania wiedzy nt. „Solidarności”, a także obowiązku pamięci o wydarzeniach, które zapoczątkowały zmiany systemu i odnowę Polski, a także kształtowania postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży. W czasie konferencji wykład nt. znaczenia „Solidarności” dla wolności kraju wygłosił dr Wojciech Frazik.

Projekt edukacyjny „Historia Solidarności w Małopolsce” realizowany w roku szkolnym 2016/2017 obejmował liczne działania, m.in.: wycieczki edukacyjne „Śladami Solidarności”, warsztaty dla nauczycieli pt. „Udział uczniów w przedsięwzięciach patriotycznych i edukacyjnych – rozwiązania metodyczne”. W ramach projektu została zorganizowana konferencja „Droga do Wolności” w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto przeprowadzono Małopolski Konkurs dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem nowoczesnych technik przekazu pt. “Postacie, miejsca, wydarzenia w historii Solidarności mojego regionu”. Do wojewódzkiego etapu zostały zakwalifikowane 43 prace (prezentacje i filmy poświęcone polskiej drodze do wolności). Uczestnicy konferencji mieli okazję zobaczyć film pt. „Solidarność” Bartosza Bielskiego, Jakuba Stawarza i Szymona Bobrowskiego – uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zakopanem, który zdobył pierwsze miejsce w kategorii – film szkoły ponadgimnazjalne. Podczas spotkania został rozstrzygnięty także etap wojewódzki 5. Małopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej „Powstań Polsko 2017″, którego organizatorem było Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach. Laureaci poszczególnych konkursów otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane m.in. przez Region Małopolski NSZZ „Solidarność”, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie i Starostwo Powiatowe w Wadowicach. Zwycięzcom i opiekunom naukowym – gratulujemy.