27 czerwca 2017

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół nr 2 im. Janusza Korczaka w Brodach

W piątek 23 czerwca 2017 roku w Zespole Szkół nr 2 im. Janusza Korczaka w Brodach (gmina Kalwaria Zebrzydowska) odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017, połączone z pożegnaniem kończącej pracę Pani Krystyny Małnowicz-Makowskiej, Dyrektor Szkoły. Uroczystość z udziałem społeczności szkolnej oraz Radnych wsi Brody, zaszczyciła swoją obecnością Pani Halina Cimer, Małopolski Wicekurator Oświaty.

W części oficjalnej, po rozdaniu świadectw z wyróżnieniem najzdolniejszym uczniom, Pani Wicekurator wręczyła dwóm absolwentom Szkoły finansową Nagrodę Korczakowską za wybitne osiągnięcia w nauce i zaangażowanie w życie Szkoły, a także społeczności lokalnej. W okolicznościowym wystąpieniu Pani Wicekurator podziękowała Pani Dyrektor Szkoły za wieloletnią pracę, sukcesy edukacyjne uczniów i znaczący wkład w życie środowiska lokalnego, przekazując list gratulacyjny i podziękowania od Pani Barbary Nowak, Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Część artystyczną uczniowie zadedykowali odchodzącej Pani Dyrektor, życząc wszystkim obecnym na uroczystości niezapomnianych, radosnych wakacji.