13 czerwca 2018

Uroczyste zakończenie Kapucyńskiego Konkursu Historycznego „Wiara i wolność” pt. „Konfederacja Barska na Ziemi Krakowskiej – szlakiem walk o niepodległość w latach 1768-1772”

We wtorek 12 czerwca 2018 roku w Zespole Szkół Specjalnych nr 3 im. Aliny Fedorowicz przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie odbyła się uroczysta gala Kapucyńskiego Konkursu Historycznego „Wiara i wolność” pt. „Konfederacja Barska na Ziemi Krakowskiej – szlakiem walk o niepodległość w latach 1768-1772”.

Na uroczystość przybyli m.in. Pan Jerzy Fedorowicz, Senator RP, Pani Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty, Pani Katarzyna Król, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Sportu, prof. Krzysztof Fryderyk, Dyrektor USD, prof. Janusz Skalski, Dyrektor Instytutu Pediatrii CMUJ, przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej oraz organizatorzy Konkursu: Pani Wanda Silezin i Brat Jerzy Uram, Gwardian Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie.

Honorowy patronat nad powyższym przedsięwzięciem objęli: Pan Jerzy Fedorowicz, Senator RP, Rzecznik Praw Dziecka RP, Małopolski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Krakowa, Marszałek Województwa Małopolskiego, Dyrektor Oddziału IPN w Krakowie, Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz Dyrektor Centrum Młodzieży w Krakowie.

Uroczystość uświetniła inscenizacja historyczna – „Opisanie królewskiego przypadku”, którą zaprezentowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 30 w Krakowie i pieśni patriotyczne wykonane przez dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 78 w Krakowie.

Laureaci Konkursu otrzymali Puchar Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz okolicznościowe nagrody przygotowane przez Urząd Miasta Krakowa. Zwycięzcom i ich opiekunom naukowym – gratulujemy.