19 października 2017

Uroczystość nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Jaworsku i gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej

We wtorek 17 października 2017 roku odbyła się uroczystość nadania Publicznej Szkole Podstawowej w Jaworsku imienia Kornela Makuszyńskiego połączona z gminnymi obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Świadkami tej ważnej chwili dla całej społeczności szkolnej byli zaproszeni goście m.in.: Pan Piotr Ćwik, Wojewoda Małopolski, Pani Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty, Pan Artur Puciłowski, Dyrektor Tarnowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie, Pan Wiesław Kozłowski, Wójt Gminy Dębno oraz poczty sztandarowe ze wszystkich szkół z terenu Gminy Dębno.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, podczas której dokonano poświęcenia sztandaru Szkoły. Dalsza część uroczystości odbyła się w Publicznej Szkole Podstawowej w Jaworsku, w trakcie której uczniowie zaprezentowali program artystyczny związany z życiem i twórczością Kornela Makuszyńskiego – Patrona Szkoły i Dniem Edukacji Narodowej. W budynku Szkoły odsłonięto także tablicę pamiątkową z wizerunkiem Patrona, a goście mieli możliwość obejrzenia okolicznościowej wystawy. Na zakończenie Pani Kurator i zaproszeni goście przekazali nauczycielom życzenia z okazji ich święta.