19 września 2018

Uroczystość oddania i poświęcenia nowego budynku Gminnego Przedszkola ,,Stokrotka” w Spytkowicach

W niedzielę 16 września 2018 roku odbyła się uroczystość oddania i poświęcenia nowego budynku Gminnego Przedszkola ,,Stokrotka” w Spytkowicach z udziałem m.in.: Pani Haliny Cimer, Małopolskiego Wicekuratora Oświaty, Pana Ryszard Papanka, Wójta Gminy Spytkowice, parlamentarzystów, radnych gminnych, sołtysów, dyrektorów szkół z Gminy Spytkowice oraz społeczności przedszkolnej i lokalnej.

Po poświęceniu budynku oraz okolicznościowych przemówieniach w programie artystycznym wystąpiły dzieci z Przedszkola ,,Stokrotka” oraz ,,Mażoretki” z Podwilka. Nowy budynek powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób i został dostosowany do potrzeb najmłodszych oraz wyposażony w nowoczesne pomoce dydaktyczne – jest w nim kolorowo i radośnie.