11 września 2018

Uroczystość otwarcia zrealizowanej inwestycji w Zespole Szkół Gminnych im. Mikołaja Kopernika w Gawłowie

W poniedziałek 10 września 2018 roku odbyła się uroczystość otwarcia rozbudowanej i zmodernizowanej części Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Gminnych im. Mikołaja Kopernika w Gawłowie.

W uroczystości uczestniczyli m.in. Pani Halina Cimer, Małopolski Wicekurator Oświaty, Pan Artur Puciłowski, Dyrektor Tarnowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz przedstawiciele samorządu Gminy Bochnia, wychowankowie Przedszkola, społeczność szkolna, rodzice, liczni przyjaciele i absolwenci Zespołu Szkół Gminnych, a także społeczność lokalna. W czasie uroczystości symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał Pan Marek Bzdek, Wójt Gminy Bochnia wraz z przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego i wychowankiem Przedszkola.

Dzieci w Przedszkolu zyskały trzy nowoczesne sale z łazienkami, szatnię i gabinet logopedy. Natomiast Szkoła powiększyła się o pracownię przyrodniczą, szatnie, gabinet pedagoga i taras. Wyremontowano także bibliotekę, pracownię fizyczno-chemiczną, salę edukacji wczesnoszkolnej oraz korytarze i dach. Wymieniono również instalacje: elektryczne, kanalizacyjne i odgromowe.

Piękną i dynamiczną część artystyczną pt. Dziękujemy! zaprezentowali wychowankowie Przedszkola oraz uczniowie Szkoły Podstawowej. Oprawę muzyczną zapewnił szkolny zespół muzyczny. Nad przebiegiem tego szczególnego dnia czuwała Pani Małgorzata Kozłowska, Dyrektor Zespołu Szkół Gminnych im. Mikołaja Kopernika w Gawłowie.