6 listopada 2017

Uroczystość poświęcona pamięci polskich patriotów zamordowanych w więzieniu przy ul. Montelupich w latach 1945-1956

W piątek 3 listopada 2017 roku przed Krzyżem Pamięci i tablicą na murze więzienia przy ul. Montelupich 7 w Krakowie uczczono pamięć ofiar zamordowanych przez komunistyczne władze w latach 1945-1956. Uroczystość zorganizowało Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, skupiające w swoich szeregach członków Armii Krajowej, Żołnierzy Niezłomnych, więźniów politycznych i weteranów walk o Niepodległą Polskę.

W uroczystości udział wzięli m.in.: Pani Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty, przedstawiciele Związku Więźniów Komunizmu, Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, seniorzy i kombatanci z ZHP oraz przedstawiciele wszystkich środowisk niepodległościowych miasta Krakowa. Ceremonię prowadził Pan Edward Jankowski, Przewodniczący Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, a modlitwy celebrował ojciec Jerzy Pająk. Warto podkreślić obecność młodego pokolenia wraz ze swoimi nauczycielami oraz pocztów sztandarowych szkół.

„My starsi dajemy wam młodym to wielkie zadanie – przekazania pamięci o synach najbardziej odważnych, o tych którzy oddali to, co mieli najcenniejsze – swoje własne życie. Jesteśmy tutaj, by powiedzieć głośno i wyraźnie, że pamiętamy – i to do was, ludzi młodych jest skierowane nasze dzisiejsze słowo i spotkanie” – podkreśliła Pani Kurator w okolicznościowym wstąpieniu. Podczas uroczystości głos zabrali także przedstawiciele kombatantów, więźniów politycznych okresu PRL. Natomiast Pan Michał Masłowski, pracownik Oddziału IPN w Krakowie, wygłosił odczyt na temat tego okresu historii.

Obchody upamiętniające ofiary komunizmu połączono z modlitwą za spokój dusz zamordowanych. Większość z 68 osób, których nazwiska figurują na tablicy, zostało skazanych na karę śmierci, na mocy wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie, po przeprowadzonych pokazowych procesach. Takie sądy wojskowe działały także w innych miastach województwa małopolskiego. Po 1945 roku w budynku przy ul. Montelupich 7 znajdowało się ciężkie centralne więzienie karno-śledcze Urzędu Bezpieczeństwa i NKWD, przez które przeszło kilka tysięcy polskich żołnierzy, głównie z Armii Krajowej oraz WiN, część z nich wywieziono w głąb ZSRR na zesłanie. Miejscem kaźni i terroru było również więzienie św. Michała przy ul. Senackiej w Krakowie.