15 listopada 2017

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych

W środę 15 listopada 2017 roku w Kuratorium Oświaty w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych przyznanych w 2017 roku nauczycielom oraz osobom pracującym w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych. W województwie małopolskim w bieżącym roku zostało uhonorowanych 296 osób.

Za zasługi na rzecz rozwoju oświaty odznaczonych zostało:

  • Złotym Krzyżem Zasługi – 10 osób,
  • Srebrnym Krzyżem Zasługi – 17 osób,
  • Brązowym Krzyżem Zasługi – 20 osób.

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa odznaczonych zostało:

  • Medalem Złotym za Długoletnią Służbę – 142 osoby,
  • Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę – 71 osób,
  • Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę – 36 osób.

Uroczystość rozpoczął Chór Nowodworski działający przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie pod przewodnictwem Pana Ryszarda Źróbka. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczenia wręczył Pan Józef Gawron, Wicewojewoda Małopolski, któremu towarzyszyła Pani Halina Cimer, Małopolski Wicekurator Oświaty w asyście uczennic z klasy II I LO w Krakowie – Natalii Ostruszki i Mai Micek.

Ponadto zostały wręczone Medale Komisji Edukacji Narodowej osobom, które nie odebrały odznaczenia podczas uroczystego spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej w październiku br.