9 marca 2018

Uroczystość wręczenia stypendiów Ministra Edukacji Narodowej

W środę 7 marca 2018 roku Minister Anna Zalewska wręczyła dyplomy stypendystom Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2016/2017. Stypendia przyznano 386 uczniom w Polsce.

Podczas uroczystości, która odbyła się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, stypendia otrzymało ponad 80 uczniów, reprezentujących wyróżnionych z całej Polski. Delegacji z Małopolski przewodniczyła Pani Halina Cimer, Małopolski Wicekurator Oświaty. W roku szkolnym 2016/2017 Stypendium Ministra Edukacji Narodowej przyznano 46 uczniom z województwa małopolskiego.

Więcej informacji można uzyskać klikając w zdjęcie poniżej:

fot. Departament Informacji i Promocji MEN