15 listopada 2022

Uroczystości wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół
województwa małopolskiego

Serdecznie zapraszam wszystkich Stypendystów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023 na uroczystości wręczenia dyplomów, które odbędą się:

2 grudnia 2022 r. (piątek) w Auli A1 Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2 – Aula A1 znajduje się z tyłu budynku Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Chmiela 20

  • godz. 9.30 – Stypendyści z terenu miasta Krakowa;
  • godz. 11.00 – Stypendyści z terenu powiatów: chrzanowskiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, olkuskiego, proszowickiego i wielickiego;

5 grudnia 2022 r. (poniedziałek) godz. 10.00  w Akademickim Centrum Edukacyjnym w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Wadowicach, ul. Wojska Polskiego 13 – Stypendyści z terenu delegatury Wadowice;

6 grudnia 2022 r. (wtorek) godz. 10.00 w Państwowej Szkole Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Nowym Targu, ul. Parkowa 12 – Stypendyści z terenu delegatury Nowy Targ;

7 grudnia 2022 r. (środa) godz. 10.00 w Delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9, Sala im. Wiesława Wody – Stypendyści z terenu delegatury Tarnów;

8 grudnia 2022 r. (czwartek) godz. 10.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu, ul. Żeromskiego 16 – Stypendyści z terenu delegatury Nowy Sącz.

Małopolski Kurator Oświaty

Barbara Nowak

Lista uczniów, którym przyznano stypendium zamieszczona została:

  1. https://kuratorium.krakow.pl/lista-stypendystow-prezesa-rady-ministrow-na-rok-szkolny-2022-2023-z-wojewodztwa-malopolskiego/
  2. Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie w zakładce „Sprawy załatwiane w urzędzie – Stypendia”