6 sierpnia 2018

Uroczysty capstrzyk na Kopcu Piłsudskiego na krakowskim Sowińcu

Po raz kolejny w Kopcu Piłsudskiego na krakowskim Sowińcu zostały złożone ziemie pochodzące z miejsc ważnych dla historii naszego kraju. Uroczystości odbyły się w niedzielę – 5 sierpnia 2018 roku z udziałem Pana Andrzeja Dudy, Prezydenta RP. Zadedykowana Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu Mogiła Mogił – to największy w Polsce pomnik poświęcony wszystkim walczącym o niepodległość.

W ceremonii – uroczystym capstrzyku na Kopcu Piłsudskiego połączonym ze złożeniem ziem i Apelem Pamięci – uczestniczyła Pani Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty. W tym dniu została odprawiona także Msza Św. w Katedrze Wawelskiej w intencji Ojczyzny i Piłsudczyków. Złożono również kwiaty przy grobie Marszałka.

Kopiec Piłsudskiego na Wzgórzu Sowiniec usypano w latach 1934-1937. Budowę z inicjatywy Związku Legionistów Polskich rozpoczęto 6 sierpnia 1934 roku – w 20. rocznicę wymarszu z krakowskich Oleandrów I Kompanii Kadrowej. W jego usypywaniu uczestniczyła społeczność z całej Polski i w całym kraju zbierano fundusze na ten cel.

fot. MUW