5 stycznia 2018

V edycja Małopolskiego Konkursu „Śladami niezłomnych. Witold Pilecki i August Emil Fieldorf „Nil””

Kraków, dnia 5 stycznia 2018 r.

SEPZ-I.5563.158.2017.KJ

 

Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie
szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów
i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu
oraz szkół ponadpodstawowych
województwa małopolskiego

Zapraszam uczniów klas VII szkół podstawowych, uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu oraz szkół ponadpodstawowych do udziału w V edycji Małopolskiego Konkursu „Śladami niezłomnych. Witold Pilecki i August Emil Fieldorf „Nil”” organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Krakowie we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

Dotychczas szczególna uwaga była skoncentrowana na postaci Witolda Pileckiego -„ochotnika do Auschwitz”. Jako organizatorzy konkursu pragniemy podtrzymać tę tradycję, jednocześnie dołączając od tej edycji wybranych bohaterów zaangażowanych w walkę z komunistycznym reżimem. W obecnej edycji będzie to postać Augusta Emila Fieldorfa „Nila”.

Celem konkursu jest propagowanie patriotyzmu poprzez popularyzację postaci Witolda Pileckiego i Augusta Emila Fieldorfa „Nila” jako polskich bohaterów narodowych, upowszechnienie wiedzy o bohaterach Polski Podziemnej i powojennego podziemia niepodległościowego, zainteresowanie historią najnowszą Polski 1939 – 1956, a także zachowanie pamięci o bohaterskiej walce Polaków w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu.

Konkurs jest dwuetapowy:

  • I etap szkolny – 29 stycznia 2018 r.
  • II etap wojewódzki – 16 marca 2018 r.

Równocześnie informuję, że do 18 stycznia 2018 r. został przedłużony termin zgłoszenia do udziału w konkursie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamieszczonego poniżej.

Koordynatorem konkursu jest Pani Joanna Karp – starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Wadowicach, tel. (33) 873-13-24, e – mail: joanna.karp@kuratorium.krakow.pl

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie.

 

Z poważaniem
Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Do pobrania: