16 października 2017

V edycja projektu „Czysta Małopolska”

Szanowni Państwo 

Kuratorium Oświaty w Krakowie organizuje w roku szkolnym 2017/2018  V edycję projektu „Czysta Małopolska”. Partnerem wspierającym projekt jest Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Projekt ma na celu upowszechnienie wiedzy o zdrowym i racjonalnym odżywianiu wśród dzieci przedszkolnych i uczniów, kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania, wdrożenie zasad świadomości i odpowiedzialności za własne zdrowie, poszerzenie zainteresowań problematyką zdrowego odżywiania oraz upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie problematyki zdrowego żywienia.

W ramach projektu Kuratorium Oświaty w Krakowie przeprowadzi:

  • Konkurs plastyczny dla dzieci i uczniów „Odżywiaj się zdrowo”,
  • Konkurs dla nauczycieli na scenariusz zajęć lub przedstawienia teatralnego dotyczącego zdrowego odżywiania,
  • Konkurs na kronikę ukazującą działania w zakresie promocji zdrowego żywienia w przedszkolu lub szkole w roku szkolnym 2017/2018,
  • Konferencję podsumowującą realizację projektu. 

Koordynatorami działań w ramach projektu w Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz poszczególnych Delegaturach Kuratorium Oświaty są następujący wizytatorzy:
Kuratorium Oświaty w Krakowie – starszy wizytator Mirosława Malmon,
e-mail: miroslawa.malmon@kuratorium.krakow.pl,
Delegatura Nowy Sącz – wizytator Joanna Juras, e-mail: joanna.juras@kuratorium.krakow.pl,
Delegatura Nowy Targ – wizytator Maria Zielińska, e-mail: maria.zielinska@kuratorium.krakow.pl,
Delegatura Tarnów – wizytator Bożena Nowak, e-mail bozena.nowak@kuratorium.krakow.pl,
Delegatura Wadowice – starszy wizytator Barbara Gancarczyk,
email: barbara.gancarczyk@kuratorium.krakow.pl.

Serdecznie zapraszam  nauczycieli i uczniów oraz dzieci przedszkolne do udziału w tym projekcie. Mam nadzieję, że udział w projekcie będzie inspiracją do tworzenia interesujących prac.

Z poważaniem
Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak

Załączniki