23 marca 2020

V Konkurs Historyczny Patria Nostra – realizowany w formule internetowej

W ślad za informacją o planowanej zmianie formuły V edycji Konkursów Historycznych PATRIA NOSTRA poniżej przekazujemy informację Organizatora Konkursów oraz materiały źródłowe do pobrania.

ZAPROSZENIE

POD  PATRONATEM Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą,  Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Instytutu Pamięci Narodowej, Marszałków, Senatorów, hierarchów Kościoła oraz Instytucji Samorządowych już od pięciu lat organizowany jest filmowy Konkurs Historyczny Patria Nostra. Konkurs adresowany jest do młodzieży polskiej i polonijnej i ma na celu propagowanie wiedzy o historii Polski i jej dziedzictwa kulturowego, krzewienie patriotyzmu oraz budowanie poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków.

W  DOTYCHCZASOWYCH  edycjach Konkursu wzięło udział blisko 2.700 uczniów i nauczycieli z Polski i całego świata, realizując ponad 700 filmów i animacji odwołujących się do dziejów naszej Ojczyzny. W aktualnej V edycji weźmie udział ok. 1.500 naszych młodych rodaków z Polski i zagranicy.

JESTEŚMY  DUMNI   z tego, że wykonane przez młodzież prace mają bardzo wysoki poziom, zarówno merytoryczny jak i artystyczny, i mogą pełnić funkcje edukacyjne i popularyzujące historię Polski. Jednocześnie cieszy nas, że mogliśmy przekazać wszystkim uczestnikom Konkursu atrakcyjne nagrody. Laureaci konkursów wzięli udział w wycieczkach do Brukseli. Nagrodą dla młodzieży polonijnej były kilkudniowe wycieczki edukacyjne do Polski.

ZAPRASZAMY   uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału jednym z konkursów które są obecnie realizowane w ramach aktualnej V edycji:

  1. Konkurs Mazowiecki
  2. Konkurs Małopolski
  3. Konkurs Wielkopolski
  4. Konkurs Światowy

Są jeszcze wolne miejsca w każdym z czterech konkursów. Zaproszenie kierujemy do młodzieży w wieku 12-19 lat ze szkół podstawowych i średnich, a także parafii i organizacji polonijnych i społecznych z całego świata.

TERMIN  REJESTRACJI  uczestników upływa dnia 15 maja,

zaś termin nadsyłania filmów i animacji 31 maja.

GALE  FINAŁOWE  konkursów odbędą się we wrześniu w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. W przypadku  niekorzystnej sytuacji epidemiologicznej, Gale Finałowe zrealizowane zostaną za pośrednictwem telewizji, z wykorzystaniem najnowszych technologii komunikacji.

NAGRODY   w konkursach Patria Nostra otrzymują wszyscy uczestnicy. Dla Zwycięzców przewidziane są wycieczki do Polski lub do Brukseli  (  oczywiście jeśli ich realizacja będzie możliwa ).  Dla pozostałych uczestników –  atrakcyjne nagrody rzeczowe.

REJESTRACJA   w konkursie,  podobnie jak sam konkurs odbywa się w internecie. Aby przystąpić do konkursu niezbędny jest entuzjazm oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej: https://konkurs-patrianostra.pl/

 

Nataliya Volynets
Prezes Zarządu Fundacji PATRIA NOSTRA
Mirosław Gryko
Fundacja PATRIA NOSTRA

Załączniki

Informacje
Data: 2020-03-23, rozmiar: 18 KB
BANER wsp. 4.0
Data: 2020-03-23, rozmiar: 201 KB