9 listopada 2018

V konkurs wiedzy o uzależnieniach “Bądź Przezorny 2018” – zmiana terminu I etapu konkursu

Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w związku z organizacją V konkursu wiedzy o uzależnieniach pod hasłem „Dopalacze Cię wypalą” skierowanego do młodzieży 5 i 6 klas szkół podstawowych z terenu województwa małopolskiego informuje o zmianie terminu I etapu konkursu na dzień 8 stycznia 2019 r.

Szczegółowe Informacje dotyczące konkursu są dostępne na stronie: wsb-nlu.edu.pl/Badzprzezorny