10 stycznia 2022

V OGÓLNOPOLSKA EDYCJA BOOKTRAILER FILM FESTIVAL

Logo Booktrailer Film FestiwalV OGÓLNOPOLSKA EDYCJA BOOKTRAILER FILM FESTIVAL

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji międzynarodowego konkursu  Booktrailer Film Festival. Adresatami konkursu są uczniowie klas  ósmych  szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych w Polsce oraz szkół polskich za granicą (np. szkół przy polskich placówkach dyplomatycznych, szkół społecznych prowadzonych przez polonijne organizacje oświatowe, stowarzyszenia rodziców, polskie parafie, sekcje polskie w szkołach międzynarodowych).

Booktrailer Film Festival jest przedsięwzięciem o charakterze edukacyjnym  promującym czytelnictwo wśród młodzieży. Jego idea opiera się na zespoleniu  tradycji i nowoczesności – łączeniu poznawania literatury z nowymi technologiami, integrowaniu  sztuki słowa  i języka kina, rozwoju   kompetencji związanych  ze współpracą w grupie i wnikliwej analizy dzieła literackiego. Projekt zachęca do lektury, uczy  i wyzwala kreatywność.

Booktrailer to krótki film, którego celem jest zachęcenie widza do sięgnięcia po prezentowaną książkę. To forma, która łączy literaturę z filmowymi środkami wyrazu oraz tradycyjną lekturę z nowymi technologiami. Prace oceniane są przez  grono specjalistów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki, świata filmu i literatury, nowoczesnego nauczania, mediów i komunikacji.

 

Termin zgłaszania prac upływa 15 lutego 2022 roku  Zasady przeprowadzania konkursu określa osobny regulamin.

KONTAKT:

Koordynator eliminacji ogólnopolskich: dr Anna Miśkowiec

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Nowym Targu

Adres email: booktrailernowytarg@gmail.com

Telefon:  18 266 40 75 (sekretariat szkoły)

 

Strona Konkursu: https://zskj.nowotarski.edu.pl/booktrailerfilmfestival.html

 

Załączniki

REGULAMIN V EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEJ BFF
Data: 2022-01-10, rozmiar: 157 KB