14 września 2018

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu “Nowe wyzwania w szkolnej profilaktyce”

Katedra Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji  Akademii Ignatianum  w Krakowie zaprasza do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Nowe wyzwania w szkolnej profilaktyce”, która odbędzie się 27 i 28  września 2018 roku,  w auli głównej im. Grzegorza Piramowicza.

Tematem przewodnim będzie trandyscyplinarność profilaktyki społecznej, która widoczna jest przede wszystkim w praktycznych działaniach, kierowanych do dzieci i młodzieży, ich rodziców, wychowawców i nauczycieli, przedstawicieli władz samorządowych oraz organizacji pozarządowych. To szerokie spektrum grup docelowych determinuje aktywację wielu dyscyplin wiedzy i nauki, nie tylko dających podstawy teoretyczne, ale również wskazujących kierunki praktycznych oddziaływań.

Konferencja składa się z części naukowej oraz warsztatowej. Zapraszamy do zapoznania  się z programem.

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 września 2018 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Organizatora: https://www.ignatianum.edu.pl/nauka/konferencje/nowe-wyzwania-w-szkolnej-w-szkolnej-profilaktyce-transdyscyplinarnosc-profilaktyki-spolecznej

Konferencja został objęta honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Załączniki

Program
Data: 2018-09-14, rozmiar: 184 KB
Plakat
Data: 2018-09-14, rozmiar: 502 KB