15 października 2021

VI edycja Olimpiady Statystycznej

Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Polskim Towarzystwem Statystycznym już po raz piąty organizuje Olimpiadę Statystyczną.

Jest to inicjatywa, która zachęca młodych ludzi do zgłębiania wiedzy w zakresie statystyki, ekonomii, administracji i handlu, do doskonalenia umiejętności racjonalnego podejmowania decyzji, rozwijania myślenia analitycznego oraz umiejętności poszukiwania i weryfikacji informacji, ich analizy i interpretacji.

Olimpiada jest wpisana na listę olimpiad MEN.

Rekrutacja trwa od 13 października do 2 listopada 2021 r.!

Wszelkie informacje dotyczące terminów zgłoszeń, terminów poszczególnych etapów Olimpiady Statystycznej są dostępne na stronie internetowej pod adresem https://olimpiadastatystyczna.stat.gov.pl/Olimpiada/

Załączniki

OS plakat 2021-2022
Data: 2021-10-15, rozmiar: 197 KB
OS ulotka 2021-2022
Data: 2021-10-15, rozmiar: 213 KB